Chính phủ đồng ý Quy hoạch, phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế
BẤT ĐỘNG SẢN / 10/04/2024 11:26

Chính phủ đồng ý Quy hoạch, phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế

Ngày 9/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 148/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quảng cáo
Quảng cáo